Přírodní olej HYPERTICUS BIO - Kolorovací olej  30 produktů

Kolorovací  olej HYPERTICUS BIO   je určen pro hloubkovou ochranu měkkých jehličnatých i tvrdých listnatých dřevin ve vnitřním i venkovním prostředí. Je zejména vhodný k probarvení většiny dřevěných povrchů, které zpevňuje a vytváří podklad pro jejich další zušlechtění. V obytných prostorách s teplotními výkyvy a s tím souvisejícími změnami vzdušné vlhkosti omezuje difuzi vodních par do dřevěných obkladů i tesařských konstrukcí a brání tak jejich rozesychání.

Hyperticus BIO Kolorovací olej se uplatní při úpravě většiny dřevěných ploch v obytných místnostech, ať už jde o stavebně-truhlářské výrobky (tj. např. podlahy, schody, dveře) nebo třeba trámy, obklady, stropy aj. Je velmi vhodný také pro barvení rustikálního nábytku vyráběného z masivního dřeva jehličnatých i listnatých dřevin. Jednou z typických aplikací je i kolorování uměleckých předmětů ze dřeva, hudebních nástrojů, obrazových lišt, zbraní, dýmek, sportovních potřeb, výrobků z loupaného proutí apod.

Kolorovací olej  lze použít jak pro nátěry hoblovaného, tak i broušeného dřeva. Vhodný je pro napouštění nového i starého nábytku, kde byly původní nátěry odstraněny louhováním.

Před aplikací obsah obalu důkladně promíchejte, menší obaly dobře protřepejte. Prostředek nanášejte na zpracovávaný povrch nejlépe při pokojové teplotě kvalitním plochým štětcem. Pro lepší roztíratelnost lze prostředek ředit terpentýnovým olejem, případně lakovým benzínem. V tenké vrstvě nanášejte pouze takové množství prostředku, které se stačí během 10-ti minut vstřebat do povrchu! V případě tvrdých, špatně nasákavých dřevin je nutno, po přibližně 30-ti minutovém odležení nátěru, provést setření povrchu suchým, bavlněným hadrem.

Zejména tvrdé dřeviny, jako například dub a jasan, jsou považovány za obtížně probarvitelné, a hloubka pronikání barviv se počítá v řádu jednotek mikronů. Zhoršení probarvitelnosti přináší i zhuštění povrchu vlivem řezných nástrojů nebo působení strukturu zvýrazňujících procesů (např. kartáčování). Intenzitu vybarvení i jeho hloubku lze, o přibl. 20%, zvýšit mírným zvlhčením povrchu, nejlépe vodní mlhou. Barvící olej se zpevňujícím účinkem nanášejte po dokonalém vyschnutí vody ze zpracovávaných ploch a jejich jemném a rovnoměrném přebroušení.

Po jednodenním schnutí lze nanášet druhou vrstvu, případně povrch dokončete jiným uzavíracím prostředkem, dle charakteru výrobku a požadované úrovně zušlechtění dřeva. Velmi vhodná je následná aplikace Lněného oleje s včelím voskem, případně jakéhokoliv olej-voskového prostředku určeného k povrchové úpravě dřeva.

Po nanesení druhé vrstvy je vhodné provést, po přibl. 10 minutovém odležení, přeleštění povrchu suchým hadrem.

Spotřeba Napouštěcího oleje se zpevňujícím účinkem závisí na členitosti dřevěného povrchu a jeho absorpčních vlastnostech. U hrubších tesařských konstrukcí je třeba počítat se spotřebou kolem 14 m2 / lt / vrstva. V případě hladce broušených a hoblovaných povrchů lze z jednoho litru upravit 16 -18 m2 v jedné vrstvě. Jsou-li tyto výrobky zhotoveny z tvrdých listnatých dřevin, pak se spotřeba pohybuje mezi 20 - 24 m2 / lt / vrstva. Pro stanovení předpokládané spotřeby je nutno zohlednit to, že v případě každé další vrstvy se spotřeba snižuje o přibl. 20%, což je dáno snížením absorpce po aplikaci předchozí vrstvy. V případě větších a členitějších povrchů doporučujeme dodávku rozdělit na dvě dílčí objednávky - v prvním kroce objednat přibl. 70% předpokládané spotřeby a objem druhé objednávky stanovit až podle skutečně vykázané spotřeby.

Zobrazuji 1 - 30 z 30 položek